fizmati.lv forums

Pilnā versija: Fizikas uzdevumi
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Sveiki, man ir lūgums. Man fizika ne pārāk padodas un lasot grāmatu nevaru rast vajadzīgās atbildes. Es nemāku pierakstīt dotos un kas jāaprēķina, pārējo es varu (formulas, skaitļu ievietošana utt). Es vienkārši vēlētos redzēt kā to dara. Zinu, izklausās stulbi Very Happy.
Uzdevumi:
1) Aprēķināt velosipēdista vidējo ātrumu, ja pirmo ceļa posmu tas veica 4 minūtēs ar ātrumu 30 km/h, otro posmu, kura garums bija 5km, pievarēja 600s.

2) Akmeni izmet vertikāli uz leju ar sākuma ātrumu 10 m/s. Pēc cik ilga laika tas būs nokritis 100m zemāk? Brīvās krišanas paātrinājums ir 9,8 m/s2 , gaisa pretestību neņem vērā.

3) Bugatti Veyron superauto no 0 km/h līdz 400 km/h paātrinās 55 sekundēs. Aprēķināt vidējo paātrinājumu šai laikā! Cik garš ceļš ir jāveic, lai sasniegtu šo ātrumu?

4) Laiva jūrā virzās stingri dienvidu virzienā ar ātrumu 24 km/h, savukārt jūras straumes un vējš to nes sānis perpendikulāri kapteiņa nospraustajam kursam ar ātrumu 3 m/s rietumu virzienā. Aprēķināt laivas rezultējošo ātrumu atskaites sistēmā, kas saistīta ar Zemi!

5) Mēness apriņķo Zemi aptuveni aptuveni 28 diennaktīs. Aprēķināt radiusvektora, kas savieno Zemes centru ar Mēnesi, rotācijas leņķisko ātrumu SI vienībās.

6) Aprēķināt ar kādu lineāro ātrumu kustas neitronu zvaigznes virsmas punkti tās ekvatora tuvumā, ja zvaigznes diametrs ir 50 km un rotācijas leņķiskais ātrums ir 5 rad/s!

7) Aprēķināt kāds ir vēja elektroģeneratora 35 m garo spārnu galu kustības centrtieces paātrinājums, ja to rotācijas leņķiskais ātrums ir 3 rad/s!

Cool Zināms ka akmens vai kāds cits kompakts priekšmets, kura gaisa pretestību var neņemt vērā, izsviests leņķī pret horizontu kustas pa liektu trajektoriju (parabolu). Aprēķināt lodes trajektorijas liekuma radiusu brīdī, kad to izšauj paralēli zemes virsmai ar ātrumu 800 m/s !
Par formu:
Protams tā forma ko kā dogmu māca skolās ir palīdzoša pareizi organizēt domāšanu vienkāršiem uzdevumiem, taču ļoti būtiski traucē kaut mazliet sarežģītāku uzdevumu risināšanai. Šis trūkums ir neesošs sasitītā pieraksta pieraksta metodei. Pailustrēšu ar dažiem piemēriem:
1.uzd. Tā kā v=S/t => S1=v1/t1; => S1=30*3,6 [m/s] * 4*60 [sek]=25 920 [m] => S(vid)=S1+S2=25920[m]+5000[m]=34920[m]; t(sum)=t1+t2=4*60[s]+600[s]=840[s]=>v(vid)=S(sum)/t(sum)=34920/840=...... [m/s].
Pārējos risini pati, vai vismaz sāc un rādi kas nesanāk.

2) un 3) uzd: formulas ir Tava uzdevumu krājuma 10.lpp augšpusē (uzdevumu krājums fizikā vidusskolas 10.

4) Laiva jūrā : izmanto Pitagora bikšu formulu no pamatskolas 6.klases ģeometrijas kursa

5) un 6) Mēness apriņķo Zemi. Diennaktis pārvērt sekundēs, un katrā apgriezienā ir 2*pi() radiāni. Jebšu w=2*pi()*f[Hz].

7) vēja elektroģeneratoram: formula ir Tavā mācību grāmatā. a(ct)=v^2/R

Paraboles kas bolās trajektorijas liekuma radiuss. Ja spēkā ir apgalvojums BRĪDĪ KAD izšauj, tad atbilde - bezgalīgs, jo šajā PUNKTĀ gravitācija vēl nav sākusi iedarboties. Ja tomēr uzdevums ir neprecīzi wordingots, tad liekuma radiuss ir MAINĪGS laikā, un to var uzdot ar formulu, kas tāpat ir atrodama Tavā māc.grām.
Atsauces saites