fizmati.lv forums

Pilnā versija: Kontroldarbi
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Vai kontroldarbi pie J.Bula mat.loģikā ir tādi paši kā pie A.Cibuļa mat.analīzē? Jautāju, jo pie Cibuļa jau viens bija, bet pie Bula vēl tikai būs.
Atsauces saites