fizmati.lv forums

Pilnā versija: LU CFI Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Pieejamas divas vakances bakalaura līmeņa studentiem - zinātniskais darbs un bakalaura darba izstrāde.
Samaksa sākot pēc pārbaudes laika (līdz 2 mēneši). Slodze 0.3.

Laboratorija specializējas luminescences un citu optisko fenomenu izpētē dažādos materiālos.
Ieskatam, pēdējās publikācijas, kas izstrādātas mūsu laboratorijā:
  • X-ray excited luminescence of SrAl2O4:Eu,Dy at low temperatures
  • Doped zirconia phase and luminescence dependence on the nature of charge compensation
  • Radioluminescence, thermoluminescence and dosimetric properties of ZnO ceramics
  • Luminescent PEO Coatings on Aluminum
Rakstīt šeit vai uz e-pastu katrina.laganovska@fizmati.lv.
Papildus informācija un publikācijas pieejamas mājaslapā lum.lv
Atsauces saites