fizmati.lv forums

Pilnā versija: GĀZU LIKUMI
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
No balona caur regulējošo ventili R (kas atvērts 4 minūtes) izplūst gaiss uz pneimatisko ierīci. Spiediens balonā atkarībā no laika mainās tā, kā parādīts grafikā. Gaisa temperatūra ir 27 0C.
c) Nosaki, cik gramu gaisa katru sekundi izplūst caur ventili!
M …………… g/s

d) Kurā momentā ieslēdzas kompresors, kas papildina balonu ar gaisu?
e) Cik gramu gaisa kompresors katru sekundi iesūknē balonā?
Atsauces saites