fizmati.lv forums

Pilnā versija: Cilindrā ar virzuli ir ievietotas divas gāzes(slāpeklis un ūdeņradis)
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Sākuma temperatūra 100◦C;spiediens 3atm.; tilpums 30L; kopējā maisījuma masa ir 1.5 kg un slāpekļa masa 1 kg.
Cilindrsizobāriskā procesā tiek sildīts līdz t = 450◦C.
[1] Uzzīmēt stāvokļa diagrammas pV un pT un VT koordinātās (abām gāzēm).
[2] atrast gāzu maisījuma molmasu.
[3] noteikt gāzu visvarbūtīgāko ātrumu attiecību sildīšanas beigās.
Jauks uzdevums! Paldies, ka parādīji.
Atsauces saites