fizmati.lv forums

Pilnā versija: Kāds var lūdzu palīdzēt ar pāris uzdevumiem!?
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
1. Šautenes stobra garums ir 70 cm. Lodes ātrums, izlidojot no stobra, ir 700 m/s. Cik liels būtu lodes ātrums, ja stobru saīsinātu par 20 cm? Lodes kustību stobrā uzskatīt par vienmērīgi paātrinātu; paātrinājumu abos gadījumos uzskatīt par nemainīgu.

2. 10 m augsta slīpā plakne veido ar horizontu 30° leņķi. No tās virsotnes sāk slīdēt lejup ķermenis. Aprēķināt
a. ķermeņa ātrumu noslīdēšanas beigās;
b. noslīdēšanas ilgumu.
Ķermeņa berzes koeficients pret plakni k = 0,1.

3. Ķermenis griežas ar frekvenci 3 Hz. Bremzējot tas apstājas pēc 6,3 sekundēm. Aprēķināt bremzējošo momentu, ja ķermeņa inerces moments 400 kg•m2.
Un kas ir tā lieta, ko nesaprati?? Kā ievietot skaitļus formulās?? Jebšu kā saklabināt kalkulatora taustiņus?
Pirmajā uzdevumā formula jāņem no tā 10.klases uzdev krājuma, kam zili vāki 10.lapaspuses augšas.
Otrajā uzdevumā jāsastāda v-mu sistēma uz vektoru zīmējuma pamata. Masa noīsināsies.
Trešā uzdevumā var lietot formulas no leņķiskā paātrinājuma, bet var arī pāriet uz lineārām koordinātēm. Piemēram, v(o)=2piRf=6,28*3*R Tālāk rīkojas ar parastajām minētajām 10.lapaspuses formulām, un R beigās iebūvēsies griezes momenta vērtībā.
Atsauces saites