fizmati.lv forums

Pilnā versija: Vvisual basic masīvi!
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Sveiki!Man ir uzdevums, kur masīvā ir jāievada simbolu virkne, un jā pazīņo unikālie simboli. Piemēram , ievadu vārdu - ala - paziņoju, ka unikālais simbols ir 1, un tas ir - l, bet , piem., ievadu vārdu -kartupelis- un paziņoju, ka unikālie simboli ir 10 un tie ir - k a r t u p e l i s ! Kā to pareizi izdarīt, man ar cikliem for kaut ka nesanāca!Sad
Ar for cikliem loģiski jāvar visu izdomāt. Iepeisto esošo kodu, lai var izskaidrot, kas tieši "kaut kā nesanāca"!
kods kaut kāds tāds:
Dim n, i, j, sk, SL, a, a1, a2 As Integer
Dim sv, sv1, sv2 As String
n = Val(TextBox1.Text) 'Ievadi cik gara būs tava simblu virkne
sv = ""
sk = 0
SL = 0
sv2 = ""
sv1 = "SIMBOLU VIRKNES NEUNIKĀLAIS SIMBOLS/I IR -"
Dim mas(n) As String

For i = 1 To n
mas(i) = (InputBox("IEVADI SIMBOLUS!(BURTUS)"))
sv = sv & mas(i)
Next i
MsgBox(sv)

For i = 1 To n - 1

For j = i + 1 To n

If mas(i) = mas(j) Then
sk = sk + 1
sv1 = sv1 & mas(i)

Else
SL = SL + 1
sv2 = sv2 & mas(j)
End If
Next j

Next i
MsgBox(sv & vbCrLf & sv1 & " skaits - " & sk & vbCrLf & sv2 & " SKAITS - " & SL)
End Sub


Te laikam kaut kā vajag ar šo uzdevumu artisināt ar kopām, jo atradu pascal var teikt tādu pašu uzdevumu, tur tiek izmantotas kopas!
Atsauces saites