fizmati.lv forums

Pilnā versija: Kapteinis Labsajūta
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
Laba sajūta jums visiem!
Kā vienbalsīgi ievēlētais runasvīrs, vadītājs un titula "Kapteinis Labsajūta" turētājs no Kapteiņa Labsajūtas saraksta rindām, es, Kapteinis Labsajūta, vēlos iepazīstināt Jūs ar plāniem nākamajā FMF SP sasaukumā.

Akadēmiskā joma:
Izveidot priekšmetu/kursu "Labsajūta", kas būtu pielāgota visām studiju programmām FMF. Piemēram, fiziķi lauzītu galvu par iesaistītajiem procesiem labsajūtas iegūšanā un organismu kinemātiku labsajūtas ietekmē, optometristi apskatītu dažādas redzes īpatnības labsajūtas ietekmē, piemēram, alternatīva viedokļa izveidošanās par objektu skaitu vai pretējā dzimuma izskata uzlabošanās efektu, matemātiķi modelētu organismu trajektoriju labsajūtas ietekmē un aprēķinātu varbūtību diviem kaislīgiem cilvēkiem (protams, labsajūtas ietekmē) pavadīt vakaru aktīvā atpūtā. Protams, visiem būtu praktiskie darbi, kas, iespējams, pat varētu notikt visiem kopā un tas sastādītu galveno daļa gala atzīmes. Praktisko darbu veikšanas ilgums būtu ļoti atkarīgs no tā veicēja- dažiem pat tas verētu ilgt pāris dienas.

Sociālajā jomā:
Organizēt labsajūtas seminārus brīvdienu garumā, kurā tiktu apspriesti svarīgākie jautājumi un problēmas dažādās nozarēs , un to iespējamie risinājumi, vai pat labsajūtas iedvesmoti censtos tās risināt uzreiz vai paveikt, ko citu, ko ikdienā nebūtu drosmes izdarīt.
(kā sagaidāms, vērā ņemams semināra apmeklētāju skaits būtu minimālā līdz vidējā labsajūtas ietekmē, kas veicinātu komunikācijas un ideju ģenerēšanās spēju uzlabošanos)

Propagandas jomā:
Atjaunot priekšstatu par to, ka fizmati ir labsajūtas pilnākā un tolerantākā fakultāte.

Ieguldītā finansējuma jomā:
*Uzbūvēt netālu no fakultātes labsajūtas laboratoriju, kurā varētu smelties un pavairot labsajūtu. Kā jau īstenā laboratorijā, notiktu eksperimenti, lai uzzināt tās ietekmi uz organismu.
*Iegādāties/uztaisīt liela tilpuma multifunkcionālu nerūsējošā tērauda trauku, kurā ir iebūvēts elektriskais sildītājs. Jūs jautājat, kamdēļ kas tāds būtu nepieciešams?-Kā zināms, fizmati ir fiziski un garīgi aktīvi studenti un pēc smaga darba fizmatam ir nepieciešamība veldzētu slāpes. Tieši ar šādi trauku varētu pagatavot lielu daudzumu... tējas. Protams, tēja nav vienīgais, ko ar šādu trauku varētu iesākt, bet es uzsvēršu vēlreiz, ka šim traukam būtu jābūt multifunkcionālam.
*Daudz jo daudz cukura (nu, vismaz 100kg), piemēram, lai nepieciešamības gadījumā būtu, ko pielikt pie iepriekš minētās tējas.
P.S. Jāņem vērā ne tikai ieguldītais, bet arī iegūtais:
1)Labsajūta
2)Finansējums no anonīmiem labvēļiem, kas spēj novērtēt labsajūtu
3)Daudz labsajūtas
4)Vai es minēju labsajūtu?
Sveicināti !

Esmu "Mazo oranžo" pārstāvis. Mēs labprāt veidotu ar Jums koalīciju, jo mums ļoti simpatizē Jūsu līdz šim paveiktais, kā arī iespaidīgās ieceres.
Iespējams, Jums noderētu arī kāda palīdzīga roka vai maks multifunkcionālā trauka iegūšanai - mēs esam gatavi ņemt līdzdalību šajā cēlajā misijā.
Atsauces saites