fizmati.lv forums

Pilnā versija: C++ HELP! Palīdzat uzzimēt blokshēmu jau gatavai programmai!
Jūs pašlaik aplūkojat satura saīsināto versiju. Skatīt pilno versiju ar atbilstošu noformējumu.
es esmu gatavs maksāt 5 eiro(Я готов заплатить 5 евро)

kods:
#include<iostream>
using namespace std;

int main()
{
double *a, *x;
int n, c;
int countOfC = 0;
cout << "Enter the n:";
cin >> n;
a = new double[n];
x = new double[n];
for (int i = 0; i < n; i++)
{
cout << "enter element " << i + 1 << " :";
cin >> a[i];
cout << endl;
}
cout << "enter c:";
cin >> c;
cout << endl;
for (int i = 0; i < n; i++)
if (a[i] < c)
countOfC++;

cout << endl << "Count of elements :" << countOfC << endl;

double sumAfterLastNegative = 0;
int positionLastNegative = n;
for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
if (a[i] < 0)
{
positionLastNegative = i;
break;
}

for (int i = positionLastNegative + 1; i < n; i++)
sumAfterLastNegative += a[i];

cout << "Summa after last negative element = " << sumAfterLastNegative << endl;

cout << "Sort array = ";
double maxElement = a[0];
for (int i = 1; i < n; i++)
if (maxElement < a[i]) maxElement = a[i];

int j = 0;
for (int i = 0; i < n; i++)
if (a[i] >= maxElement*0. 8 )
x[j++] = a[i];

for (int i = 0; i < n; i++)
if (a[i] < maxElement*0. 8 )
x[j++] = a[i];

for (int i = 0; i < n; i++)
cout << x[i] << " ";
cout << endl;
system("pause");
return 0;
}

HELP!
uzdevums( tikai krievu valodā): вычислить:
1) количество элементов массива,меньших С;
2) сумму целых чисел элементов массива, расположенных после последнего отрицательного элемента.
Преобразовать массив таким образом,чтобы сначала располагались все элементы,отличающиеся от максимального не более чем на 20%,а потом- все остальные.
Parādi, cik tālu pats esi uzzīmējis, un saki, kas tieši tālāk nav saprotams!

Kas tā par mācīšanos, kad raksta "palīdziet" un domā "uzrakstiet visu priekšā"?!
Atsauces saites