fizmati.lv forums
LU CFI Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Tirgus lietas (/forum-59.html)
+--- Forums: Darbs (/forum-62.html)
+--- Pavediens: LU CFI Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija (/thread-24139.html)LU CFI Cietvielu radiācijas fizikas laboratorija - lum.lv - 26.01.2018 16:48

Pieejamas divas vakances bakalaura līmeņa studentiem - zinātniskais darbs un bakalaura darba izstrāde.
Samaksa sākot pēc pārbaudes laika (līdz 2 mēneši). Slodze 0.3.

Laboratorija specializējas luminescences un citu optisko fenomenu izpētē dažādos materiālos.
Ieskatam, pēdējās publikācijas, kas izstrādātas mūsu laboratorijā:
  • X-ray excited luminescence of SrAl2O4:Eu,Dy at low temperatures
  • Doped zirconia phase and luminescence dependence on the nature of charge compensation
  • Radioluminescence, thermoluminescence and dosimetric properties of ZnO ceramics
  • Luminescent PEO Coatings on Aluminum
Rakstīt šeit vai uz e-pastu katrina.laganovska@fizmati.lv.
Papildus informācija un publikācijas pieejamas mājaslapā lum.lv