fizmati.lv forums
C++ Simbolu virkne - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Informācijas tehnoloģiju lietas (/forum-118.html)
+--- Forums: Programmēšana (/forum-125.html)
+--- Pavediens: C++ Simbolu virkne (/thread-24293.html)C++ Simbolu virkne - stellafac3 - 16.04.2020 21:47

Vai kāds spēj pzlīdzēt realizēt šo uzdevumu?

Uzrakstīt programmu, kura realizē šādus izpildes nosacījumus: programma pieprasa ievadīt no 5 rakstzīmēm sastāvošu C tipa virkni formā xx+yy vai xx-yy , kur xx un yy ir veseli divciparu skaitļi, un aprēķina izteiksmes rezultātu;
virknes elementus xx un yy iekopēt jaunās virknēs (funkcija strncopy) un pārveidot skaitļos (funkcija atoi); analizēt dotās virknes 3. elementu (skat. 3.1.) un izpildīt atbilstošo darbību;
uz ekrāna izvadīt paskaidrojošu tekstu un rezultātu;

Tālāk nekā nesanāk. Paldies!

#include <iostream>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
using namespace std;

int main ()
{
char virkne [5];
{
cout <<"Ievadiet virkni: ";
cin.getline(virkne, 6);
cout <<"Ievadita virkne ir: " <<virkne << endl;
int v;
v = strlen(virkne);
if (virkne[5]=='+') cout << "Rezultats ir: " <<sum << endl;
if (virkne [5]=='-') cout << "Rezultars ir: " <<starp << endl;
}
system ("pause");
return 0;
}