fizmati.lv forums
GĀZU LIKUMI - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Zinātnes lietas (/forum-33.html)
+--- Forums: Dabaszinātnes (/forum-34.html)
+---- Forums: Fizika (/forum-39.html)
+---- Pavediens: GĀZU LIKUMI (/thread-24304.html)GĀZU LIKUMI - erjoma - 17.10.2020 17:49

No balona caur regulējošo ventili R (kas atvērts 4 minūtes) izplūst gaiss uz pneimatisko ierīci. Spiediens balonā atkarībā no laika mainās tā, kā parādīts grafikā. Gaisa temperatūra ir 27 0C.
c) Nosaki, cik gramu gaisa katru sekundi izplūst caur ventili!
M …………… g/s

d) Kurā momentā ieslēdzas kompresors, kas papildina balonu ar gaisu?
e) Cik gramu gaisa kompresors katru sekundi iesūknē balonā?