fizmati.lv forums
LU māju pārbīdīšanās - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Studentu lietas (/forum-35.html)
+--- Forums: Studijas (/forum-135.html)
+--- Pavediens: LU māju pārbīdīšanās (/thread-3317.html)LU māju pārbīdīšanās - Luckāns - 29.01.2009 17:57

Naudas nav. Vai tomēr... ir?

Kā tad paliek - cik lieli skaidras un bezskaidras naudas aktīvi LU uzkrāti?
luck
__________________________________________________
LU pirmās fakultātes uz Torņakalnu varētu pārcelt jau 2014.gadā

Publicēta: 16:17 29.01.2009.Rīga, 29.janv., LETA. Latvijas Universitāte (LU) pirmās struktūrvienības uz jauno Rīgas centru Torņakalnā varētu pārcelt jau 2014.gadā, aģentūrai LETA pastāstīja LU Attīstības un plānošanas departamenta Stratēģijas nodaļas vadītājs Juris Pūce.

LETA jau ziņoja, ka pagājušajā nedēļā Rīgas pilsētas arhitekta kolēģija iepazinās ar LU ieceri izvietot jaunajā Rīgas centrā universitātes fakultātes un dienesta viesnīcas. Kolēģija ieceri vērtēja visumā pozitīvi, norādot, ka studenti atdzīvināšot teritoriju, tāpat arī viņiem būs iespējas vieglāk apmeklēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas jauno ēku "Gaismas pils".

Kā pastāstīja Pūce, LU struktūrvienības plānots pārcelt, jo pašreiz liela daļa no tām ir relatīvi saspiestas un izvietotas nepiemērotās telpās. Turklāt universitāte vēsturiski attīstījusies tā, ka tās telpas ir viscaur Rīgā, kas no uzturēšanas viedokļa ir dārgi.

Pārvietojot fakultātes un dienesta viesnīcas, iecerēts pakāpeniski veidot vienotu infrastruktūru, samazinot universitātes izdevumus un vienlaikus veidojot papildus telpas, nodrošinot studējošo un darbinieku skaitam, kā arī pētījumu apjomam atbilstošu infrastruktūras nodrošinājumu.

Pirmās uz Torņakalnu daļēji varētu tikt pārceltas pašreizējās dabaszinātņu struktūrvienības, jo universitāte šim nolūkam iecerējusi piesaistīt Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu līdzekļus infrastruktūras attīstībai dabaszinātnēs 20 miljonu latu apmērā. Pārējie finansējuma avoti vēl nav apzināti, lai gan piedāvājumi sadarboties izskanējuši gan no Rīgas Domes, gan privātu partneru puses.

ES finansējumu struktūrvienību pārvietošanai universitāte plānojusi piesaistīt arī citu struktūrfondu periodu laikā, kā arī pēc trīs vai četriem gadiem pretendēt arī uz publisko finansējumu. "Protams, daļa izdevumu universitātei būs jāsedz arī pašai, un šim nolūkam tiks koncentrēti universitātes attīstībai atvēlētie resursi," norāda Pūce.

Viņš arī akcentē universitātes nepieciešamību pēc jaunām dienesta viesnīcām, jo pašlaik tajās vietas pietrūkst aptuveni 4500 studentiem. Tāpat universitātei vajadzīgs jauns stadions, jo iepriekšējais LU stadions nodots Rīgas Domei.

Savukārt to fakultāšu ēkās, kuras tiks pārceltas uz Torņakalnu, plānots pārvietot tās struktūrvienības, kuras pašlaik dzīvo ļoti saspiesti. Turklāt, ņemot vērā to, ka daži augstskolas rīcībā esošie īpašumi pieder valstij, LU nāksies prasīt arī valsts viedokli par iespējām tos izmantot.

Vienlaikus Pūce atzīst, ka pašlaik konkrēts LU attīstības projekts vēl nav izstrādāts. "Augstskolai ir vīzija un pirmās iestrādnes saistībā ar struktūrfondu finansējumu, kā arī piedāvājumi sadarboties, tomēr šis ir ilgtermiņa attīstības pasākums tuvākajiem 20 līdz 25 gadiem," uzsver Pūce.


Katrīna Slišāne LETA

29.01.2009
Copyright © LETA


RE: LU māju pārbīdīšanās - manirviedoklis - 29.01.2009 18:07

Varbūt Universitāte sen jau nav attīstījusies, tāpēc zeķē iekrājies Laughing


RE: LU māju pārbīdīšanās - Guntis Šmaukstelis - 29.01.2009 18:11

Gribētos redzēt, kad tas viss sāks pārtapt no runāšanas uz darbiem.

Starp citu, no kura laika kojās pietrūkst vietas 4500 studentiem. Varbūt tas tā ir septembrī, bet ne jau tagad. Ja ir plānots pacelt koju cenas līdzīgi stradiņiem, tad varētu būt novērojams pretējs efekts.


RE: LU māju pārbīdīšanās - manirviedoklis - 29.01.2009 18:28

Nez kādas koju cenas viņi plāno jaunajās "koncentrācijas nometnes" kojās? Laughing