fizmati.lv forums
Darba piedāvājums - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Zinātnes lietas (/forum-33.html)
+--- Forums: Dabaszinātnes (/forum-34.html)
+---- Forums: Fizika (/forum-39.html)
+---- Pavediens: Darba piedāvājums (/thread-3955.html)

1 2


RE: Darba piedāvājums - Obsis - 18.12.2009 15:09

Darba piedāvājums atcelts, jo kandidāts jau pieteicies un stājies darba attiecībās.