fizmati.lv forums
C# Struktūras - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Informācijas tehnoloģiju lietas (/forum-118.html)
+--- Forums: Programmēšana (/forum-125.html)
+--- Pavediens: C# Struktūras (/thread-4194.html)C# Struktūras - ALG - 15.02.2010 10:04

Sveiki...!!! Atkal ES... Very Happy nevaru pieveikt uzdevumu ar Struktūrām... Sad
Uzdevums „Struktūras”
Izveidot projektu pēc dotās diagrammās. Programmai jādemonstrē darbinieku reģistru. Jārealizē darbinieku datu reģistrēšanas un izvadīšanas metodes.
Darbību secība

Struktūras diagramma
• Izveidot publisku struktūru Darbinieks ar sekojošām īpašībām:
 Id – darbinieka identifikācijas numurs, int tipa mainīgais;
 Vards- darbinieka vārds, sring tipa mainīgais;
 Uzvards- darbinieka uzvārds, string tipa mainīgais;
 Bernu_sk – darbinieka bērnu skaits, int tipa mainīgais;
 Amats- darbinieka amats, string tipa mainīgais;
 Slodze- darbinieka slodze pilna/nepilna, bool tipa mainīgais
• Struktūra satur trīs metodes:
 Metode Registret()nesaņem parametrus. Pieprasa ievadīt struktūras īpašības vērtības. Vērtības nolasa no klaviatūras.
 Metode Izdrukat(). Metode nesaņem parametrus un neatgriež vērtības. Izvada uz ekrāna struktūras vērtības.
 Metode Izdrukat(int Id)saņem int tipa parametru un izvada tikai izvēlētas pēc Id numura struktūras vērtības.
Galvenā funkcijā Main() izveidot masīvu tipa Darbinieks ar 10 elementiem. Inicializēt to un izvadīt vērtības uz ekrāna.

Kods:
namespace _2.uzdevums
{

    class Program
    {
        static void Main()
        {
            Darbinieks[] darb = new Darbinieks[10];
            darb[0].Registret();
          
           Console.WriteLine();
            Console.Read();
        }
    }
    public struct Darbinieks
    {
       public int ID;
       public string Vards;
       public string Uzvards;
       public int Bernu_sk;
       public string Amats;
       public bool Slodze;
       // public Darbinieks dar;

        public void Registret()
        {
            Darbinieks dar = new Darbinieks();

            Console.Write("ID: ");
            dar.ID = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Vārds: ");
            dar.Vards = Convert.ToString(Console.ReadLine());
            Console.Write("Uzvārds: ");
            dar.Uzvards = Convert.ToString(Console.ReadLine());
            Console.Write("Bērnu skaits: ");
            dar.Bernu_sk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            Console.Write("Amats: ");
            dar.Amats = Convert.ToString(Console.ReadLine());
            Console.Write("Slodze: ");
            dar.Slodze = Convert.ToBoolean(Console.ReadLine());

        }
        public void Izdrukat()
        {
            Console.WriteLine("ID \t Vārds \t Uzvārds \t Bērnu skaits \t Amats \t Slodze");
            Console.WriteLine(ID + "\t" +Vards + "\t" + Uzvards + "\t" +Bernu_sk + "\t" + Amats + "\t" +Slodze);
            
        }
    }

}
tik tālu ir...!! kur ir kļūda un kā lai saglabā tajā masīvā Darbinieks un pēctam atgriež... vai kaut kā tā...?? Smile


RE: C# Struktūras - Doktors Streindžlovs - 15.02.2010 12:35

Metodē Registret() tev nevajag veidot jaunu Darbinieks objektu dar, bet gan rakstīt:
Kods:
ID = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Vards = Convert.ToString(Console.ReadLine());
Uzvards = Convert.ToString(Console.ReadLine());
Bernu_sk = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
Amats = Convert.ToString(Console.ReadLine());
Slodze = Convert.ToBoolean(Console.ReadLine());

Un pēc tam metodi Registret() jāizsauc ne tikai darb[0], bet arī visiem pārējiem darbiniekiem.