Rakstīt ziņojumu 
 
Pavediena vērtējums:
  • 0 balsis - 0 vidējais
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Jaunas MSc kursa iespējas
Autors Ziņa
Obsis Atslēdzies
Senior Member
****

Ziņojumi: 399
Pievienojās: May 2007
Reputācija: 12
Ziņojums: #1
Jaunas MSc kursa iespējas
„21st Century choice : Look after our planet and it will look after us, or don't and face the consequences”

Piesakies MSc studiju kursam „Globālo pārmaiņu un līdzsvarotas attīstības fizika”

Sekojot mūsdienu aktuālākajām problēmām, LU ES Struktūrfondu projekta ietvaros izsludina konkursu uz 30 vietām transdisciplinārās maģistratūras studijās.
Tu:
Profesionāli interesējies par globālām pārmaiņām un Tavs interešu lauks sniedzas pāri vienas zinātņu jomas ietvariem;
Esi ieguvis BSc, MSc inženierzinātnēs, dabas zinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģiju laukā;
Labprāt izmēģini un radi inovatīvas idejas.
Mēs:
Piedāvājam 25 labākajiem 100Ls/mēn stipendiju;
Labākajiem 10 praksi ārvalstu universitātēs;
Nepārtraukti ar Tavu palīdzību pilnveidojam studiju kursu.


Kontaktinformācija:
Rīga, Šķūņu iela 4, 3.stāvs.
Tel:7229727 E-pasts: arnolds@latnet.lv
13.06.2007 10:16
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Obsis Atslēdzies
Senior Member
****

Ziņojumi: 399
Pievienojās: May 2007
Reputācija: 12
Ziņojums: #2
RE: Jaunas MSc kursa iespējas
Latvijas Universitāte

uzņem klausītājus 2007./2008.m.gadā jaunā un aktuālā transdisciplinārā dabaszinātņu maģistratūras studiju programmā
ES Struktūrfondu projekts „Inovācijas MSc fizikas studijās - Globālo pārmaiņu un līdzsvarotas attīstības tehnoloģiju fizika” nodrošina 25 klausītājiem 100 Ls ikmēneša stipendiju pirmajam studiju gadam. Klausītāji vienlaicīgi būs studenti un projekta dalībnieki un piedalīsies programmas kursu testēšanā.

Dabai un kultūrvidei draudzīgas tehnoloģijas un visas saimnieciskās dzīves saskaņa ar dabas dotajām sistēmām ir vitāli svarīga mūsdienu pasaulei ilglaicīgā skatījumā

Projekta ietvaros tiks realizētas pilna laika klātienes pilotkursa studijas, kurās 2007./8.m.g. tiks pasniegta MSc programmas lekciju kursu un praktisko nodarbību programma, bet 2008./9.m.g. būs zinātniskā darba prakse un darbs pie maģistra darba izstrādes.

Pilotkursa studijās ir plānots uzņemt 30 klausītājus no kuriem 25 labākie saņems stipendijas un starp tiem 10 būs pieejama apmaksāta zinātniskā darba prakse ārzemēs.

Klausītāji saņems LU un Eiropas Savienības Struktūrfondu projekta sertifikātu par teorētiskā kursa noklausīšanos 2007./8.m.g. 40 kredītpunktu apjomā. Jums būs iespēja saņemt attiecīgu dabaszinātņu maģistra sertifikātu, iegūstot praksi zinātniskā darbā un sagatavojot maģistra darbu, kopumā 80 kr.p. līdz 2009.gada jūnijam. Vienlaicīgi būs pabeigts programmas licenzēšanas darbs un ar attiecīgu LU studiju padomes lēmumu projekta pilotkursa klausītāji iegūs LU dabaszinātņu maģistra grādu.

Ar studentiem strādās visaugstākās kvalifikācijas akadēmiskais personāls no trim LU dabaszinātņu fakultātēm, kolēģi no RTU, LLU un zinātnes institūtiem. Kopumā: 8 profesori vai asociētie profesori, 8 zinātņu doktori un docenti, un 8 eksperti un jaunie zinātnieki. Tiks uzaicināti vieslektori no Brēmenes, Heidelbergas un Austrumanglijas universitātēm.

Kursu un studiju saturs ir multidisciplinārs un balstās uz 4 moduļiem:
Dabaszinātņu modulis ar ievirzēm ģeofizikā, biofizikā, vides fizikā, zaļajā ķīmijā un atmosfēras zinātnēs.
Tehnoloģiju modulis ar akcentu uz noslēgtiem ražošanas cikliem, nanotehnoloģiju aspektiem, atjaunojamo enerģijas resursu tehnoloģijām, kā arī monitorings un vides kvalitātes kontrole ar satelītu tehnoloģijām.
Korporatīvās atbildības modulis dos priekšstatu par jauno tehnoloģiju marketingu, saimnieciskās darbības ētiku, vidi saudzējošas likumdošanas pamatiem un dabas sistēmām draudzīgas ražošanas organizēšanai paredzēto ISO 14 000 standartu.

Pētniecības metožu modulis, kurā būs modelēšanas metožu kurss un speciālie fizikālās ķīmijas laboratorijas darbi.

Sekmīgs darbs šajās pilotkursa studijas paver iespējas papildināties ārzemju augstskolās un plašas iespējas turpināt savu akadēmisko karjeru doktorantūras studijās. Šādas programmas absolventi ir vajadzīgi gan jaunu izaugsmes potenciālu ieguvušie zinātnes institūti, gan ražošanas uzņēmumi, kuri perspektīvā nopietni skatās uz savu korporatīvo atbildību vides un globālu pārmaiņu kontekstā, gan publiskās pārvaldes iestādes.

Pieteikties tiek aicināti studiju pretendenti ar bakalaura vai maģistra diplomu visdažādāko profilu inženierzinātnēs, ķīmijā, matemātikā, fizikā un datorzinātnēs, kā arī cilvēki ar darba pieredzi pēc augstskolas beigšanas. Tiks veiktas pārrunas un diplomu konkurss.

Kontaktinformācija:
Rīga, Šķūņu iela 4, 3.stāvs.
Tel:7229727 E-pasts: arnolds@latnet.lv
(Dr. A.Ūbelis, Dr.J.Āboliņš, MSc.D.Bērziņa, asistents E. Apeins)

Nopietnām studijām ir nopietni jāsagatavojas, neatliec uz pēdējo brīdi, piesakies un nāc uz pārrunām tūlīt. Konkurss nav prognozējams!!!
13.06.2007 10:18
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Ēriks Klotiņš Atslēdzies
Senior Member
****

Ziņojumi: 428
Pievienojās: May 2005
Reputācija: 4
Ziņojums: #3
RE: Jaunas MSc kursa iespējas
Kas pie *** ir MSc?

Vai nav kāds links kur palasīties sīkāk??
izklausās pēc:"atnāc te, iemācies kaut ko, un saņem kaut kādu diplomu"...
13.06.2007 14:46
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Obsis Atslēdzies
Senior Member
****

Ziņojumi: 399
Pievienojās: May 2007
Reputācija: 12
Ziņojums: #4
RE: Jaunas MSc kursa iespējas
Piedod, MSc=Master of Sciences jeb latviski "jauna un aktuālā transdisciplināra dabaszinātņu maģistratūras studiju programma".
Tā kā pasniedzēju kolektīvs tikai nākošnedēļ spriedīs par konkrēto priekšmetu precīzo saturu, būtu neprātīgi cerēt, ka kaut kam tik jaunam jau ir sava mājaslapa. Bet paldies par ideju, darīšu zināmu šo ideju kā aktualitāti.
Ja tevi interesē piedāvājums, links ar e-pasta adresi tev ir redzams, un pēc uzvārda vien Tev kā ja ne Latvijas pilsonim tad vismaz kā LU patriotam būtu jāzina, ka šis cilvēks jokus nedzen.
(Šo ziņojumu pēdējo reizi modificēja: 20.07.2007 08:33 Obsis.)
14.06.2007 12:17
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Obsis Atslēdzies
Senior Member
****

Ziņojumi: 399
Pievienojās: May 2007
Reputācija: 12
Ziņojums: #5
RE: Jaunas MSc kursa iespējas
Eiropas Sociālā Fonda aktivitātes 3.2.3.2. projekts Nr.:VPD1/ESF/PIAA/06/APK/3.2.3.2./0089/0063 (LU reģ. ESF: S46-ESS 2006/57)
„Inovācijas MSc fizikas studijās - “Globālo pārmaiņu un līdzsvarotas attīstības tehnoloģiju fizika”

Projekta pilotkursa un topošās MSc programmas nosaukums:
„Dabas zinātnes, globālās pārmaiņas un līdzsvarotas attīstības tehnoloģijas” (transdisciplināra dabaszinātņu studiju programma)
Saturs, loģisks plāns un strukturējums (virzieni & disciplīnas) un detalizēts realizācijas priekšlikums 2007/2008.mācību gadā t.i. projekta realizācijas gadā:
Pilotkursa pasniegšana strukturēta nelielos cēlienos un paredz laikā saspiestu kursu apguvi secīgi sakārtotu mērķu sasniegšanai.
Pilotkursa programma dod ieskatu projektā topošās transdisciplinārās dabaszinātņu MSc studiju programmas uzbūvē

Rudens Semestris A un B daļas
Pirmais rudens cēliens (modulis) no 01.09.2007. – 15.10.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Mērķi: Studiju ievadā ar 4 lekcijām dot ieskatu un rosināt profesionālu interesi par līdzsvarotas attīstības koncepciju, globālām pārmaiņām un to dabaszinātniskiem aspektiem. Ar pārējiem kursiem atsvaidzināt studijās vajadzīgās zināšanas matemātikā un fizikā, un dabas vēstures
kontekstā paplašināt klausītāju priekšstatus par globāliem procesiem, to dinamiku un dabas zinātņu korporatīvo atbildību par patreiz
notiekošā skaidrojumu un prognozēm

1 (A) Globālo pārmaiņu fizika (dabaszinātņu aspekti): 4 ievadlekcijas:
2 (B) Pētniecības metodes I Lietišķās matemātikas pamati
3 (A) Pētniecības metodes II Izvēlētas fizikas nodaļas
4 (B) Dabas vēsture

Rudens Semestris A un B daļas
Otrais rudens cēliens (modulis?) no 15.10.2007. – 15.11.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Mērķi: Pasniegt ģeofizikas pamatus un parādīt fizikas un dabaszinātņu vietu un kopīgo misiju uz planētas notiekošo procesu izpratnē.
Turpināt globālo pārmaiņu lekciju kursu un parādīt jaunās iespējas, ko paver novērojumi no satelītu platformām kosmosā
1 (A) Ģeofizika (I daļa)
2 (A) Globālo pārmaiņu fizika
3 (A) Mākslīgo Zemes pavadoņu tehniskais aprīkojums un novērojumi no kosmosa Dr.Annette Ladstatter-Weißenmayer

Rudens Semestris A un B daļas
Trešais rudens cēliens (modulis?) no 15.11.2007. – 30.12.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Rudens semestra pēdējais cēliens, kuram seko gala ieskaišu & eksāmenu sesiju 2008.gada janvārī.
Mērķi: Pabeigt bāzes treniņu pētniecības metodēs, dot bāzes sagatavotību zaļajā ķīmijā un iepazīstināt ar korporatīvās atbildības konceptu un
saimnieciskās darbības ētikas principiem globālā un lokālā līmenī un tehnoloģiju attīstības jomās
1 (B) Pētniecības metodes III Specifiski fizikas un ķīmijas laboratorijas darbi un datu apstrāde
2 (B) Zaļā ķīmija

Rudens Semestris C daļa (Vismaz 2 kursu izvēle no 4 rudens, vai pavasara kursiem (4 kredīti))
3 © Tehnoloģiju attīstības un saimnieciskās darbības ētika.
2 © Ievads patentzinībās

1.semestris: Fizika un dabaszinātnes - 6, Metodes un datu apstrāde - 4, Ķīmija - 2, Tehnoloģijas - 2, Korporatīvā atbildība - 2; Kopā rudens semestrī kredīti 18,0-20,0


Pavasara Semestris A un B daļas
Pirmais pavasara (modulis) cēliens no 01.02.2007. – 28.02.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Mērķi: Pabeigt ģeofizikas kursu un mācīt par enerģētikas kritisko lomu globālo pārmaiņu izraisīšanā un alternatīvās enerģētikas attīstības tehnoloģiju būtību
1 (A) Ģeofizika (2 daļa) (izvēlētas sadaļas fiziķiem)
2 (B) Enerģijas avoti un to izmantošanas ekoloģiskās ietekmes

Pavasara Semestris A un B daļas
Otrais pavasara (modulis) cēliens no 1.03.2007.- 31.03.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Mērķi: Mācīt par iestrādēm paveikto un vajadzību pēc pētījumiem noslēgtu tehnoloģisku ciklu virzienā. Apskatīt nanotehnoloģijas no to dzīves
cikla aspektiem un nano līmeņa tehnoloģisko procesu virzību uz noslēgtiem cikliem
1 (B) Bezatkritumu tehnoloģiskās sistēmas/Zero-emission technological systems
2 (B) Nanotehnoloģijas un riska novērtējums produkta dzīves cikla analīzē

Pavasara Semestris A un B daļas
Trešais pavasara (modulis) cēliens no 1.04.2007.- 30.04.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Mērķi: Turpināt sarunu par tehnoloģijām un materiāliem. Dot priekšstatu par atmosfēru un tās apdraudējumu un spektroskopisko pētniecības
metožu pielietojumiem un attīstību. Uzsākt biofizikas kursu, lai skaidri parādītu fizikas vietu bioprocesu izpratne
1 (A) Tehnoloģijas un materiāli līdzsvarotai attīstībai
2 (B) Atmosfēras spektrometrija un fotoķīmija
3 (A) Biofizika - izvēlētas nodaļas, I daļa (Molekulārā biofizika, Biomedicīniskās optikas pamati)

Pavasara Semestris A un B daļas
Ceturtais pavasara (modulis) cēliens no 1.05.2007.- 31.05.2007. Noslēdzas ar kontroles veida ieskaišu & eksāmenu sesiju.
Pavasara semestra pēdējais cēliens, kuram seko gala ieskaišu & eksāmenu sesiju 2008.gada jūnija un jūlijā.
Mērķi: Pabeigt biofizikas kursu. Parādīt, kā korporatīvās atbildības principi ir iestrādāti starptautiskos standartos un standartizācijas mūsdienu
tendences. Loģiski noslēgt MSc studiju pirmo gadu ar modelēšanas kursu demonstrējot mūsdienu metožu dinamiski augošās iespējas
un pielietošanas loģiskās robežas
1 (A) Biofizika - izvēlētas nodaļas, II daļa (Molekulārā biofizika, Biomedicīniskās optikas pamati)
2 (B) Starptautiskie Standarti un vides pārvaldības sistēmas (ISO 14000 standartu saime)
3 (B) Pētniecības metodes IV Dinamisko sistēmu modeļi (modelēšana); atmosfēras izkliežu modelēšana)

Pavasara Semestris C daļa (Vismaz 2 kursu izvēle no 4 rudens, vai pavasara kursiem (4 kredīti))
Līdzās tam šie kursi tiks aprobēti piedāvājot tos speciālistu mērķa grupas klausītājiem
Mērķi: Demonstrēt sarežģīto saikni starp inovāciju procesu un korporatīvo atbildību. Mācīt aizsargāt intelektuālo īpašumu līdzsvarotas attīstības tehnoloģiju jomā
1 © Inovāciju process - jauno tehnoloģiju marketings
3 © Tehnoloģiju attīstība un vides aizsardzības likumdošana

2.semestris: Fizika un dabaszinātnes - 2, medicīnas fizika biomedicīniskā optika - 4, Metodes un datu apstrāde 4, Tehnoloģijas 7,
Korporatīvā atbildība 4; Kopā semestrī kredīti 22,0

Papildus izvēle pilotkursa klausītājiem
Līdzās tam šie kursi tiks aprobēti piedāvājot tos speciālistu mērķa grupas klausītājiem
1 (B) Atmosfēras un tās piesārņojuma dinamika
3 (B) Pazemes ūdeņi

Eventuāla topošā transdisciplināra divgadīga dabaszinātņu MSC studiju programma uz šo brīdi kredītpunktos ir sekojoša:

1. Kopā lekciju kursos - 44 kredītpunkti
2. Zinātniskā darba prakse (prakses darbs) - (ārzemēs vai Latvijā) 10 kredītpunkti
3. Speciālie laboratorijas darbi - 6 kredītpunkti (Otrajā MSc studiju gadā)
4. Kvalifikācijas MSc darbs - 20 Kredītpunkti (Otrajā MSc studiju gadā)
Kopā 80 Kredītpunkti

A) Par lekciju un praktisko nodarbību sekmīgu apguvi kursa studenti saņems attiecīgu LU un ESF projekta sertifikātu;
B) Pabeidzot topošo studiju programmu ar Kvalifikācijas darba izstrādi kursa studenti saņems LU un ESF projekta sertifikātu par šīs eksperimentālās programmas apguvi MSc līmenī;
C) Paralēli notiks licenzēšanas process, kura rezultātā studenti varēs pretendēt uz maģistra grāda kvalifikāciju dabaszinātnēs.

Diskleimeris: šī ir dokumenta darba versija uz 10.07.07, kas vēl var tikt pakļauta izmaiņām
20.07.2007 08:57
Atrast visus šī lietotāja rakstītos ziņojumus Citēt šo ziņu atbildē
Rakstīt ziņojumu 


Lēciens uz forumu:Kontaktifizmati.lvAtgriezties uz augšuAtgriezties pie saturaArhīva skatsRSS sindikācija