fizmati.lv forums
FMF SP vēlēšanas 2012 - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Studentu lietas (/forum-35.html)
+--- Forums: Studentu padome (/forum-65.html)
+--- Pavediens: FMF SP vēlēšanas 2012 (/thread-5947.html)

1 2


FMF SP vēlēšanas 2012 - Laura Vēze - 29.10.2012 22:35

Diskusijas par FMF SP vēlēšanām, solījumi, vīzijas, idejas, ierosinājumi.
Komentāri, kompromāti.

Strauji tuvojas FMF SP vēlēšanas, un arī šogad tajās startē par jau senu tradīciju tapušais saraksts MAZIE ORANŽIE. Sarakstā apvienojušies spēcīgi cilvēki no dažādu virzienu un līmeņu studiju programmām, kas visi ir tendēti uz vienu - lielisku rezultātu.

MAZIE ORANŽIE plāno strādāt pie līdzšinējām FMF SP tradīcijām un vērtībām, kā arī, ieviest jauninājumus visas Fizmatu studentijas dzīves uzlabošanā.
Tika izvirzīti četri pamatpunkti, kuros tad arī uzskaitām lietas, kas būtu jādara.

SP un potenciālie studenti

•Atbalstīt JFS un MMU – budžetā paredzēt finansējumu abām šīm aktivitātēm, atbalstīt ar cilvēkresursiem, idejām un piesaistošām aktivitātēm.
•Izveidot jaunus bukletus ar informāciju skolēniem par studiju programmām un dzīvi Fizmatos.
•Attīstīt mājaslapā sadaļu skolēniem, iekļaujot veiksmes stāstus, aktuālo informāciju par studiju programmām un vērtīgu informāciju par Fizmatiem.
•Turpināt prezentēt Fizmatus izstādēs un pasākumos, kas orientēti uz skolēniem – Skola 201*, LU Māja, Atvērto durvju dienas.
•Organizēt skolēniem domātus pasākumus, piemēram, Dabaszinātņu dienas.

SP un studenti

•Kļūt atvērtākiem – reizēm rīkot sēdes, kurās tiek īpaši aicināti ne SP studenti, lai viņi redz, ko dara FMF SP un var iesaistīties ar savu viedokli arī klātienē.
•Turpināt aicināt studentus iegriezties SP telpā uz krūzi tējas, tādējādi radot iespēju ar viņiem padiskutēt par aktuālajām tēmām.
•Būt pēc iespējas caurspīdīgākiem. Publicēt rakstus mājaslapā, twitter kontā, draugiem.lv lapā un citur par to, ko dara FMF SP.
•Rīkot tikšanās ar studentiem un attīstīt „Sūdzību kastītes” esamību.
•Strādāt visos SP virzienos, katrā darot jaunas un jau esošās svarīgās lietas, kas uzskaitītas zemāk.

Prioritāte – akadēmiskie jautājumi. Jo – kas gan cits varētu būt prioritāte studentiem!

1.Attīstīt nodaļu komunikāciju SP – vairāk pienākumu SPP pārstāvjiem, aptaujas un sarunas ar studentiem par to, kā būtu labāk un kā attīstīt un mainīt studiju programmas un akadēmisko dzīvi, arī pašu uzsvaru uz Matemātikas nodaļu.
2.Iedrošināt studentus rakstīt sūdzības par nekvalitatīvu lekciju pasniegšanas stilu un citām nepieļaujamām pasniedzēju izdarībām, vairāk komunicēt ar studentiem personīgi.
3.Turpināt student anketēšanu par studiju kursiem.
4.Turpināt attīstīt Mācību vakaru plānu.
5.Organizēt kursu vecāko tikšanos ar SP un vadību.
6.Stimulēt materiālu ievietošanu e-studijās.
7.Turpināt Zinātniskās literatūras konkursu norisi un rosināt studentus tam aktīvāk pieteikties.
8.Atbalstīt studentu dalību zinātniskajās konferencēs.

Uzreiz aiz akadēmiskajiem jautājumiem izvirzām sociālās lietas un ar tām saistītās problēmas.

1.Tējkannas un mikroviļņu krāsns pieejamība studentiem SP telpā vai kur citur fakultātē.
2.Miskastes, krīti, pulksteņi auditorijās.
3.Maksimāli aptaujāt studentus par viņiem svarīgajiem jautājumiem, veidojot tās kā iespēju laimēt.
4.Iesaistīties dienesta viesnīcas dzīves uzlabošanā
5.Turpināt virzīt domu par atpūtas telpas izveidi un mēģināt rast variantus tās izveidošanai.

Ir domāts arī par samērā sāpīgu jautājumu līdz šim – mājaslapas attīstību. Šajā ziņā izvirzīti galvenie punkti, kurus apņemamies īstenot:

1.Attīstīt zinātnisko rakstu pārpublicēšanu fizmati.lv mājaslapā no dažādu institūtu mājaslapām un piedāvājot studentiem publicēt savus zinātniskos rakstus.
2.Īstenot jau reiz izskanējušo ideju par interviju ar pasniedzējiem publicēšanu.
3.Ģenerēt jaunas un īstenot jau esošas idejas par sīkumiem fizmati.lv mājaslapā – šī diena vēsturē, fizmatiskais horoskops un tamlīdzīgi.
4.Turpināt publicēt LU un LU SP, un citu fakultāšu aktuālās ziņas mūsu mājaslapā.
5.Atsākt regulāros atskatus uz SP darbu attiecīgajā mēnesī.

Un, protams, ne mazāk svarīgie – reprezentācijas un kultūras jautājumi un plāni:

1.Turpināt draudzēties ar citām fakultātēm un universitātēm, veidojot kopējus pasākumus, apmeklējot citus pasākumus, sadarbojoties, daloties ar pieredzi un mācoties no kļūdām.
2.Noorganizēt Fizmati uz ledus 2013.
3.Turpināt strādāt pie Fizmatu atribūtikas.
4.Turpināt iesākto reklāmas akciju realizēšanu un domāt jaunas akcijas un pasākumus.
5.Nodrošināt to, ka visi, kam jāsaņem Ciparkūkas šogad, tās arī saņems.
6.Nodrošināt tradicionālo pasākumu norisi.
7.Atjaunot filmu vakaru ideju.


SP un vadība un pasniedzēji

•Turpināt veiksmīgi iesākto tradīciju – SP tikšanās ar vadību reizi mēnesī.
•Vadības un pasniedzēju iesaiste dažādos pasākumos – Aristotelis, Fizmatdienas, Laivu brauciens.
•Vērsties pie pasniedzējiem ar no studentiem iegūtajiem jautājumiem un pretenzijām.

SP un SP

•Esam izveidojuši valdes modeli, kā mēs vislabāk redzētu darbojamies valdi, lai gan tas, protams, ir atkarīgs no nākošā FMF SP vadītāja.
•Ieviest pateicību sistēmu biedriem par padarīto darbu.
•Cilvēku sadalīšanās pa darbagrupām un strādāt pie tā, ka biedri ievēro pienākumus.
•Turpināt aktīvu FMF pārstāvniecību visās organizācijās, kur vajadzīgs.
•Aktīvāk un strukturētāk pieiet sponsoru piesaistei, iespējams, tam izveidojot pat atsevišķu darba grupu.
•Semināri un neformāla vide SP biedriem un aktīvistiem, lai radītu darboties prieku un motivāciju, kā arī izglītotos par SP darbā nepieciešamajām lietām.
•Minimizēt birokrātiju, maksimizēt efektīvu darbību.

No sava vidus redzam arī cilvēkus, kas varētu ieņemt vairākus valdes amatus, taču apzināmies, ka patiešām spēcīgu valdi var izveidot, tikai sadarbojoties kopā visiem politikajiem spēkiem, kas piedalās šajās vēlēšanās.
Kā spēcīgāko ieroci uzskatām to, ka mūsu vidū ir gan optometristi, gan matemātiķi, gan fiziķi. Gan bakalauri, gan maģistranti.


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - plostniece - 30.10.2012 02:10


Reiz senos laikos Zellijā dzīvoja aktīvu fizmatu bariņš. Jau kopš viņi sevi atceras, viņi bija sapņojuši par labu lietu darīšanu. Kad pienāca 2012. gada novembris, viņi ieraudzīja iespēju. Lai varētu sacelties pret ilgus gadus valdošo kārtību, gudrajiem un talantīgajiem vajadzēja apvienoties.
Skaidri redzot, ka lietas var mainīt tikai darot, nevis derpojoties, nemaz netika ilgi diskutēts par nosaukumu – Herp Derp – atbilstoši tā laika labākajām tradīcijām Visos Internetos.
Viņi arī saskatīja visādas lietas, ko velējās mainīt.
Tad nu daudz nederpojoties, lūk, viņas skaidri izklāstītas.


Akadēmiskā DG - attīstīt un nostiprināt saikni students - Studentu padome - pasniedzējs

-Turpinot optometristu iesāktās tradīcijas, veicināt mācību vakaru realizāciju arī citās studiju programmās.
-Kursa vecāko aktivizēšana - regulāras tikšanās ar SP, tikšanās ar vadību, vēlāka ievēlēšana (ar mērķi ievēlēt atbilstošākos cilvēkus).
-Digitalizēt anketes, integrēt ar LUISu - anketas jāizpilda pirms reģistrēšanās nākamajam semestrim.
-Aktualizēt domes sēdes, lai tur tiktu pārstāvēts plašāka studentu loka viedoklis - veidot diskusijas par aktuāliem jautājumiem. Pievērst uzmanību arī studiju programmu sēdēm.
-Uzlabot lekciju konspektu kvalitāti un veicināt to eksistenci (visiem kursiem), sākt attīstīt video lekcijas kā materiālu daļu.
-Veidot studentu izveidotu kritēriju sarakstu nodaļu vadītājiem, kas jāņem vērā, meklējot jaunu vadītāju. Iesaistīties Matemātikas nodaļas reogranizācijā, apzinot dažādus viedokļus.
-Turpināt partijas biedru piedalīšanos JFS un MMU veiksmīgā norisē (gan pašu nodarbību organizēšanā, praktisku jautājumu nodrošināšanā). Finansiāli, tehniski un citādi atbalstīt abu pasākumu veiksmīgu norisi.
-Iesaistīties augstāka mēroga studentu apvienību akadēmiskajās darba grupās.
-Izveidot privātskolotāju sistēmu - Fizmats atradīs sev privātskolnieku un privātskolnieks savu privātskolotāju pēc līmeņa, kādā vēlas pasniegt un kādā saņemt privātstundas.
-Konkretizēt periodā nemainīgas prasības stipendiju pretendentiem, sakārtot stipendiju piešķiršanu.
-Papildināt Fizmatu bukletus ar aktuālu informāciju, uzlabot jau esošo vai radīt jaunu dizainu.


Finanses - jārod arvien jauni veidi kā tērēt naudu
-Finašu DG izveide
-Aktivizēt sponsoru piesaisti, tā ir kā paplašināts finansista jēdziens.
-Šobrīd jau rit darbs pie sadarbības piedāvājuma - centīsimies veidot ilgtermiņa sadarbību ar nopietnu atbalstītāju - mūsu mērķis ir Swedbank.

PR DG - Fizmati redzami sev un citiem.
-Sen lolotā projekta “Tetris” īstenošana 2013. gada laikā Staro Rīga ietvaros.
-Projekta par Fizmatu meiteņu kalendāru 2014 realizācija.
-Aktualizēt sūdzību kasti, veidot publiskas atvēršanas, publicēt jautājumus un darīto lietu labā, padarīt kasti redzamāku.
-Sakārtot Fizmatu rekordus, izveidot sadaļu fizmati.lv, atjaunot stendu fakultātē.
-Katru mēnesi izveidot aktivitāti starpbrīžos - sākot ar sniega vīru celšanu, līdz studentu himnas dziedāšanai.
-Turpināt Rīta rosmi - padarīt to regulāru.
-Attīstīt starptautisku sadarbību - turpināt to ar Šveices ETH, mēģināt iepazīt tuvāko kaimiņvalstu Studentu padomes.
-Radīt oranžas instalācijas pilsētā un fakultātes teritorijā (piemēram, oranžs koks).
-Noskaidrot vajadzību pēc video translācijas no svarīgām sēdēm.
-Nepieciešamības gadījumā tādas realizēt.
-Turpināt Fizmati uz ledus tradīciju.
-Līdz galam aizvest ideju par Fizmatu “hūdijiem” - sportiska stila džemperiem ar kapuci oranžā krāsā un kādu fizmatisku saukli virsū.

Pasākumu DG - Mācamies cītīgi, priecājamies arī.

-Zolītes nakts turnīra realizācija katru gadu.
-Dzejas vakars ar mierīgu mūziku un dzeju.
-Nakts sacensības dažādās netradicionālās komandu spēlēs.
-Spoku taka mežā.
-Foto orientēšanās kā atsevišķs notikums vai integrēts Fizmatu orientierī.
-Attīstīt studentu dzīvi Zeļļu kopmītnēs - ēšanas/dzeršanas sacensības/testi. Redzot studentu aktivitāti, iespējams arī kāda ballīte, piemēram, pidžamu.
-Ilgi plānotā Fizmatu salidojuma realizācija šajā sasaukumā.
-Fizmatu ceha idejas izstrāde, pilnveidošana un plānota realizācija.
-Kino vakaru/nakšu realizācija fakultātē.
-Katrā pasākumā rūpēsimies par sponsoru jūtamu atbalstu.
-Diskusiju vakaru turpināšana, kā bija iepriekšējā sasaukumā sadarbībā ar Teoloģijas fakultāti.

Sporta pasākumu atbildīgais - veselā fizmatā, vesels...
-Turpinam ikgadējās sacensības (mini turnīrs)
-Atbalstam fakultātes komandas, veltam tam sadaļu budžetā, aģitējam līdzjutējus.
- Pieejama informācija mājaslapā par gaidāmajām fakultātes sporta komandu spēlēm

Sociālais cilvēks - Ir lietas, kas ir jādara
-Sociālā darba grupa tiek likvidēta, par to tagad oficiāli atbild viens cilvēks.
-Kvalitatīva krīta nodrošināšana pasniedzējiem lekcijās.
-Rūteru iegāde, lai nodrošinātu, ka internets pieejams visās auditorijās.
-Aptieciņas iegāde, glabāšana SP un izziņošana par tās esamību.
-Atpūtas telpas jautājuma risināšana - šobrīd iespējamo risinājumu noskaidrošana.
-Redzes pārbaudes popularizēšana fakulātes robežās.

Fizmati.lv DG - izveidot jaunu darba grupu

-Publicēt Fizmati.lv pasniedzēju intervijas ik mēnesi.
-Atrast atbildīgo par regulāru informācijas atjaunošanu tuvojoties dažādiem pasākumiem, sēdēm utt.
-Sadarbojoties ar pasniedzējiem un vecāko kursu studentiem, atjaunot resursu sadaļu par mācību materiāliem.
-Savest kārtībā video par Fizmatu - Teologu diskusiju, padarīt to pieejamu studentiem. To pašu darīt ar Baldonē 2012 nofilmētajiem video.
-Pasniedzēju un studentu publikācijas fizmati.lv, aktīvi vērsties pie bakalaura, maģistra un doktora grādu ieguvējiem.
-Iesaistot jaunu darba spēku - cilvēki ar spējām iztīrīt spamu un ar pieeju fizmati.lv
-Turpināt sadarbību ar lusp.lv, aktivizēt ar lu.lv.
-Izveidot sadaļu vai kā citādi sasaistīt ar fizmats365 un tvittera kontu @fizmatubaumas.
-Izveidot punktu šī diena vēsturē.
-Ikmēneša priekšsēdētāja biedra rakstīti atskatraksti par SP darbību.

Dokumenti & fakultāte “sakārtotots papīros, sakārtots SP”
-Sakārtot vēlēšanu nolikumu
-Pabeigt 2010./2011. sasaukuma iesākto darbu ar statūtu sakārtošanu un izlabošanu.

[attachment=713]
Drīz arī mēs būsim internetos.


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Uģis Lazdiņš - 30.10.2012 11:19

Gaidu, kad šeit pieslēgsies, jel, vēlēšanu vērotājs.

Īsti nezinu, kas notiek Āgenskala galā, bet skatos, ka ir notikusi kaut kāda dalīšanās, par ko jāsaka - visnotaļ žēl.


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - JānisKa - 30.10.2012 15:34

Pēc skarbām diskusijām Mazie Oranžie un Herp Derp vienojās par to, ka varētu kopīgi strādāt pie Demogrāfisko problēmu risināšanas darba grupas, kas varētu uzsākt darbu tūlīt pat pēc SP vēlēšanām. Shocked


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Līga Krūziņa - 03.11.2012 02:39

Fizmat, Herp Derp Tev piedāvā iepazīties ar cilvēkiem, kuri ir gatavi nākošā sasaukuma laikā darboties, pirmkārt, Fizmatu, otrkārt, pārējās studentijas labā. Līdz šim Fizmati ir bijuši pamanāmi, oranži un forši. Tas nemainīsies. BET ir lietas, kas jāmaina. Laiks atdzīvināt studentu iesaisti izglītības kvalitātes celšanā , kā arī aizstāvēt mūsu intereses akadēmiskajā jomā, kur runa ir ne tikai par mācību materiāliem, lekciju kvalitāti utt., bet arī par stipendijām. Ir laiks piestrādāt pie Fizmatu iekšiņas un pārējiem cilvēkiem redzamās daļas, realizējot jaunas PR akcijas. Tā kā mēs esam plaša profila cilvēki - gan Auristi, gan sportisti, gan virvju cilvēki + aktīva/pasīva/tradicionāla/netradicionāla dzīves veida piekritēji un tamlīdzīgi, tad rūpēsimies, lai FMF SP nestāv uz vietas, bet paplašina savu darbības loku tik plašu, lai Studentu padomes sniegto labumu sajustu katrs FMF students.
Herp Derp ir partija, kurā ir cilvēki, kam tiešām rūp. Mums ir gan pieredze, entuziasms, maksimālisms, gan arī zināšanas, kā notiek lietas FMF un LU vadības galā, Herp Derp ir vēlme realizēt jaunas un leģendāras idejas, bet pāri visam stāv patriotisms par to, ka esam Fizmati.

Es neesmu cilvēks, kam patīk liet ūdeni, man patīk darīt un redzēt rezultātu, kā visiem HD cilvēkiem. Tas ir iemesls, kāpēc mēs neesam ne TuAK, ne MO. Mēs zinām, kā, kāpēc un kādēļ darīt. Mēs zinām, ka vislabāk var sasniegt mērķus, sastrādājoties ar ikvienu FMF studentu, tāpēc nebrīnies, ka Tev vajadzēs biežāk izteikt savu viedokli par mācību kvalitāti, sadarbību ar pasniedzējiem, FMF SP rīkotajiem pasākumiem...
FMF SP veido cilvēki, kam rūp, lai students šo laiku atcerētos mūžam un pozitīvā nozīmē. Herp Derp kopā ar jums parādīs, ka šo laiku var atcerēties ne tikai ar leģendārām ballītēm, bet arī ar studentiem svarīgāko lietu - kvalitatīvu un interesantu mācību procesu.
Kā jau minēts pašā sākumā, tad šeit ir lapa ar mūsu partijas cilvēkiem, programmu, vīziju: http://herpfmf.tumblr.com/
Ja Tev ir vēlme uzzināt par kaut ko konkrētāk, tad raksti/zvani. Atbildēsim jebkurā laikā, bet neatbildam par to - kā Very Happy

Visa garā teksta apvienojums ir vienkāršs. Mums patīk tas, ko darām, tas ir, HD cilvēkiem patīk strādāt Fizmatu labā. Jo Fizmatos Fizmatiem būs labāk, jo lielāka motivācija mums būs darīt vēl, kā arī darīt labāk un vairāk. Bet šai sajūtai, student, mums vajag Tavu atbalstu. Kopā mēs varam Smile
Atceries, ka Fizmati ir Latvijas oranžais zelts!


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Gunita - 05.11.2012 12:03

Neesmu manījusi TuAK programmu. Tāda klīst kaut kur internetā?


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Norberts - 05.11.2012 15:25

Pieļauju, ka TuAK mērķi un plāni nav mainījušies. Šķiet, ka nekas svaigs internetā tiešām neklejo.


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Trasūns un Apgaismības Komanda - 05.11.2012 20:35

TuAK šodien ārkārtas sēdē ar minimālu pārsvaru nolēma atslepenot savu programmu un te nu tā ir:

Trasūns un Apgaismības Komanda (TuAK) arī šajā sasaukumā neizies uz kompromisiem, jo, būsim godīgi, kompromiss ir vājuma pazīme un mēs neesam vāji! To pierāda partijas attīstība gadu gaitā, kura no nelielas jauno fiziķu grupas, kļuva par spēcīgu organizāciju, no kuras bīstas pat Džordžs Soross.
Šajā sasaukumā turpināsim uzvaras gājienu uz gaišāku nākotni fizmatiem un Latvijai. Mēs esam gatavi ar viltu un maldiem panākt peldbaseina būvniecību laboratoriju korpusa (diskokorpusa) pagrabā. Esam gatavi izveidot niknu suņu patversmi, kurā nodarbināsim ļaunus kopējus, jo sliktais ar slikto iznīcinās un paliek vienīgi mūžīgā Trasūna mīlestība. Esam nolēmuši novietot izlejamā alus stendu dekāna kabinetā ar tiešo savienojumu no brenguļu alus darītavas, lai studenti varētu doties tehniskajos pārtraukumos pie dekāna, kur centīgākajiem studentiem dekāns pats lies alu.
Esam slepus iesākuši darbu pie Trasūna Hadronu paātrinātāja (THP), kurā tiks sasniegtas vēl nebijušas sadursmes enerģijas, kas desmitkārt pārsniegs lielā hadronu paātrinātāja spējas. Tiks meklēta jauna elementārdaļiņa, ko neparedz standartmodelis – Trasūna daļiņa, kurai ir pārdabiskas spējas. Protams, visiem veiksmīgajiem un cēlajiem ir skauģi, fizmat, neuzķeries, balso par TuAK, jo vadonis ir tikai viens!


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - ki - 05.11.2012 20:43

Bet vai esat parūpējušies THP drošību?

No uzticamiem fiziķu avotiem gan esmu dzirdējis, ka Trasūna partijas līderi šogad balsošot par Mazo Oranžo sarakstu tieši dēļ spēcīgu (vai vecu) fiziķu esamības tajā.


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Trasūns un Apgaismības Komanda - 05.11.2012 21:36

(05.11.2012 20:43 )ki rakstīja:  Bet vai esat parūpējušies THP drošību?

No uzticamiem fiziķu avotiem gan esmu dzirdējis, ka Trasūna partijas līderi šogad balsošot par Mazo Oranžo sarakstu tieši dēļ spēcīgu (vai vecu) fiziķu esamības tajā.

TuAK neuzņemas atbildību par Kirila vājprāta murgiem, bet tīri ziņkāres dzīti vēlamies uzzināt vai Kirils joprojām lieto studenta vai jau pensionāra e-talonu?

TuAK

(05.11.2012 20:43 )ki rakstīja:  Bet vai esat parūpējušies THP drošību?

No uzticamiem fiziķu avotiem gan esmu dzirdējis, ka Trasūna partijas līderi šogad balsošot par Mazo Oranžo sarakstu tieši dēļ spēcīgu (vai vecu) fiziķu esamības tajā.

Turklāt piemetināsim, ka "drošība ir priekš mīkstajiem"
Trasūna Gudrību grāmata 12.6


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Līga Krūziņa - 05.11.2012 22:48

(05.11.2012 21:36 )Trasūns un Apgaismības Komanda rakstīja:  
(05.11.2012 20:43 )ki rakstīja:  Bet vai esat parūpējušies THP drošību?

No uzticamiem fiziķu avotiem gan esmu dzirdējis, ka Trasūna partijas līderi šogad balsošot par Mazo Oranžo sarakstu tieši dēļ spēcīgu (vai vecu) fiziķu esamības tajā.

TuAK neuzņemas atbildību par Kirila vājprāta murgiem, bet tīri ziņkāres dzīti vēlamies uzzināt vai Kirils joprojām lieto studenta vai jau pensionāra e-talonu?

Kiril, labs jautājums. Mans e-talons ir pazudis, vai Tu gadījumā neesi to manījis? Baumo, ka tam ir studenta nevis pensionāra statuss... Very Happy


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - ki - 05.11.2012 23:47

Līga, joprojām vēl cīnos par tiesībām studentiem braukt ar ne tikai ar zilo, bet arī ar dzelteno e-talonu + apliecību. Vienalga, vai tāpēc, ka zilā etalona nekad nav bijis (kā man), tas nav vēl pagarināts un nevar izstāvēt rindu vai arī tas vienkārši aizmirsts vai pazaudēts.

Balso par Mazajiem Oranžajiem un šī izmaiņa var kļūt par realitāti visas Rīgas līmenī!


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Līga Krūziņa - 05.11.2012 23:53

(05.11.2012 23:47 )ki rakstīja:  Līga, joprojām vēl cīnos par tiesībām studentiem braukt ar dzelteno e-talonu + apliecību. Vienalga, vai tāpēc, ka zilā etalona nekad nav bijis (kā man), tas nav vēl pagarināts un nevar izstāvēt rindu vai arī tas vienkārši aizmirsts vai pazaudēts.

Balso par Mazajiem Oranžajiem un šī izmaiņa var kļūt par realitāti visas Rīgas līmenī!

Kiril, es piekrītu, ka šī ir lieta, kuru izbīdīt cauri būtu forši, un zinu, ka to izdarīt var, piedaloties Latvijas Studentu Apvienības darbā.
Neuztraucies, šo visu panākt var arī bez savas balss atdošanas par Tevi un MO Smile
Lai Tev jauks vakars!


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - ki - 07.11.2012 10:55

Vai mēs jau uzvarējām? Smile


RE: FMF SP vēlēšanas 2012 - Artis Krūziņš - 08.11.2012 11:55

(07.11.2012 10:55 )ki rakstīja:  Vai mēs jau uzvarējām? Smile

Baumo, ka Tu esot palicis otrajā vietā aiz Visziņa.