fizmati.lv forums
FMF SP LIELĀ sēde - Izdrukas versija

+- fizmati.lv forums (http://fizmati.lv/forums)
+-- Forums: Studentu lietas (/forum-35.html)
+--- Forums: Studentu padome (/forum-65.html)
+--- Pavediens: FMF SP LIELĀ sēde (/thread-678.html)FMF SP LIELĀ sēde - Vita Duka - 27.02.2006 15:37

FMF SP LIELĀ sēde
2.martā plkst. 18.00 Zeļļu ielā 8, 112.telpā.

Darba kārtība:

1. FMF SP priekšsēdētājas īss pārskats par paveikto un plānoto;
2. Fizmati uz Ledus;
3. Brauciens pa skolām;
4. Atvērtās durvis;
5. Fizmatdienas 2006;
6. Lēmums par forumu.


RE: FMF SP LIELĀ sēde - 123123123 - 03.03.2006 13:33

Kaut kā neatceros ka tiktu runāts par: 6. Lēmums par forumu.


RE: FMF SP LIELĀ sēde - Vita Duka - 03.03.2006 13:53

Šis darba kārtības punkts tika svītrots, jo jautājums tika atrisināts līdz sēdei.